در حال بارگزاری

بسته پیش‌کانگارو آنلاین ۹۸


۸ چالش در ۸ هفته

در فاصلۀ ۸ هفته مانده تا جشنوارۀ ریاضیات کانگوروی ۹۸ می‌توانید هر هفته در یک چالش آنلاین شرکت کنید تا با سوالات ریاضیات کانگورو بیشتر آشنا شوید.

همچنین با استفاده از امتیازهایی که در این چالش‌ها کسب می‌کنید می‌توانید جایزه دریافت کنید.

با خرید این بسته می‌توانید در همۀ ۸ چالش هفتگی شرکت کنید.

بعد از خرید، در تاریخ مشخص شده به صفحۀ هر چالش مراجعه کنید و روی دکمۀ شرکت در چالش کلیک کنید.

به جمع صدهزار نفری مبنا بپیوندید و همواره به روز باشید