در حال بارگزاری
چالش بین‌المللی ببراس ۹۹-۹۸

چالش بین‌المللی ببراس ۹۹-۹۸


ثبت‌نام در هفدهمین دورۀ چالش بین‌المللی ببراس در علوم رایانه و تفکر رایانشی ۲۰۲۰ آغاز شد.

 این چالش برای چهار گروه زیر برگزار می‌شود:

 گروه اول: دانش‌آموزان پایه‌های چهارم و پنجم ابتدایی

 گروه دوم: دانش‌آموزان پا‌یه‌های ششم ابتدایی و هفتم متوسطه

 گروه سوم: دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم متوسطه

 گروه چهارم: دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم متوسطه

 چالش ببراس شامل سه مرحلۀ زیر است:

 مرحلۀ اول: چالش مقدماتی ببراس(آنلاین)

 زمان برگزاری مرحلۀ اول: ۴ تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸

مرحلۀ دوم: چالش پیشرفتۀ ببراس(آنلاین)

 زمان برگزاری مرحلۀ دوم: بهار ۱۳۹۹

مرحلۀ سوم: دورۀ ویژۀ علوم رایانه(حضوری)

 زمان برگزاری مرحلۀ سوم: تابستان ۱۳۹۹

 ثبت‌نام به صورت انفرادی و گروهی(به وسیلۀ مدارس، مراکز آموزشی، پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، خانه‌های ریاضیات، آموزشگاه‌های علمی و … با ۵٪ تخفیف ویژه) از طریق سامانۀ ثبت‌نام mabna.fatemi.ir امکان‌پذیر است.

 هزینۀ ثبت‌نام ۴۰۰۰۰ تومان

 آخرین مهلت ثبت‌نام مرحلۀ اول: ۲۵ دی‌ماه

تاریخ برگزاری
98/11/04 الی 98/11/11
به جمع صدهزار نفری مبنا بپیوندید و همواره به روز باشید